Adventben: gondosság. Rövid õsz, hosszú tél. ÁLMOSKÖNYV On-Line. A különös álmokból: testünket fûvel benõve látni: ifjúság. (. Borostyánkõ. Vízben látod arcod: nõknek leánykát, férfiaknak fiúcskát ígér az álomfejtõ. Szabadulás rabnak. Szilveszterkor: gyermekáldást az újévben. A különös álmokból: meleg cserép gyomrunkon, anélkül hogy betegek volnánk: költözködést jelent. Baglyot fogni: szemrehányás. Kerner szerint: zivataros éj: kár. Csikós. Az 1855-ös könyv szerint: csillag az égen vigalom jegye. Bányász köténnyel: váratlan látogatás. Andráskor: félelem. Elfagy testrészed: lakodalom. Munkában való késlekedés jegye. (Saját jegyzetekbõl. Dereglye. A lipcsei kiadás szerint jelentõsége van az uralkodó bolygónak, amely abban az évben szerepét elfoglalja. Áldozni: öröm. Menekülés közben elfáradni: vigyázz háznépedre. Általában combot látni: öröm jele. (A többit lásd Tyúknál.). Csíklevessel kezdõdõ ebéd: dínomdáno. Diófa: szép jövedelem. Jelez egészséges táplálkozást. Útonjárónál meglepetést mutat. Bogáncs. Útonjárónál: részegség. Ebéd. Égõ bokor: szép, de veszélyes asszony. De jelez táncmulatságot is, amelyben rövidesen részed lesz. Örömteljes dolgokat hallasz. Kerner szerint: jegyzi, hogy megtaláljuk szerelmesünket. Bátorságot jegyez. Gyászruhás asszonyok, ha kergetnek és hívnak: veszteség. Találkozáskor csókolózni: látogatást mutat. Ha földre hullott: szegénység. Bezörgetnek (ablakodon): szerelmeseknek jót mutat; másnál adósságot jelez. Diót enni: barátság jegye is. Jegyzeteim szerint: agyar jegyez erõszaktételt. Már az ismeretlen, régi szerzõ is azt írja sárgult könyvében, hogy az éjjeli látásokat, jelenéseket és álmokat a régi álmoskönyvekbõl és bölcs emberek nagy mesterséggel összegyûjtött tapasztalataiból szedegette össze. Disznótorba mégy, ha tél az idõ. 1820-as szerint akolt látni: eléred célodat. Arab. De ne csodálkozz, ha veszekedésbe keveredsz. Árva. (. J.). Gvadányi Márton szerint: ember mezítelenül: álomtalanság, asszonyember mezítláb: megcsalás. Boka. Eget égni látni: haláleset. Elfagy valami: jókedv. Balszerencse. Állatot beszélni hallani: vigyázd meg, amit mondanak, mert beteljesedik. Igen kék ég: hideg idõ. Fej leeresztett hajjal: tisztesség. Forrásba esni: gond. - Ám nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy ezeket az álomképeket csak azok a férfiak vehetik szemügyre, akik óvakodnak a bortól, akármint mosolyog is a korcsmárosné. Csokor idegen férfitól: haláleset. Utazás. Bort csapból folyni látni: gonosz jegy. Öröm. Az elveszített álmot soha nem találja meg. Tûzvész, vihar, veszedelem harsogása jár az álombeli áccsal. Fésû. Ablakból kimászni. (1833.). Cédrus. Aszúszõlõ: drágaság. Az Ótestámentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai se egyebek álmoknál. Csendes jó reménység. Véres csokor: bánat, gyász. "Cseresnyét (feketét) enni: dolgodat megbánod." Fára felhágni: ellenségein hatalmat vészen, és kedves vendéget jegyez. 1833-as könyv szerint: ezüst jegyez extrátot. Abraktartó, ha teli: szerencsét jelent; ha félig vagy egészen üres: nagy fösvénységben lesz szenvedésed. Dohányos jegyez: lopást. Csorda. Fûzfa. Saját jegyzeteimbõl: daganat, amely igen fájdalmas, és helyét ébredés után is érezzük: legkevesebb, ha bánatos napot jegyez. Borbély, aki beszappanozza. (1833.) Impresszum. Ágyat szellõztetni: jólét, amely miatt szégyenkezel. Jegyzi, hogy tarts ki szilárdan akaratod mellett. Bók. (. 1759-es könyv szerint: fukarságot jelent. Eget leszakadni látni: gonosz jegy. Cseresnye (nõnél) bizonyos testrészén: ijedtség, de új szerelem jelképe is. Csonka állat: gonosz jel. Lánynál (Kerner szerint) gyermeket mutat; asszonynál a betegség jegye. Ha sok füled van: gazdagnak és szegénynek jó; szolgának rossz. Csókot adni férfinak: szomorúság; nõnek elég jó. Radics Mária szerint: darázshang: visszatérõ szerelem jele. Bélyegzõ: veszedelem. Csillagos ég: nagy szerencse. F. doktor szerint: csók lábadozó betegnél: gonosz. Alkalmatlankodás; falusi asszonyoknak: nyereség. Rongyos cipõ, amelybõl lábujjaink különösebben kiállanak: hideg idõjárást mutat. Öröklött bunda: gyermekáldást jegyez. Családi kör: örökség. Árpaõrlés: civakodás. Ez az ember rendszerint azzal kezdte álmát, hogy az erdõben elfûrészelte a fák derekait, hogy azok majd agyonüssék a jámbor utazót, aki a rablók bunkója elõl megmenekült. Térd. Krúdy Gyula munkái; Álmoskönyv • Tenyérjóslások könyve; Álmoskönyv; A SZEGÉNYEK MOSOLYA; MIT ÁLMODOTT, KEDVES? Csalatkozás egy nõben. Kántorböjtben: betegséget. Beszélgess. Éneklõ szél esõs éjszakán: halálesetet jegyez. Gyermekes házasoknál: öröm. Borkõ: hamisság. Más feljegyzések szerint: törött bor: haláleset jele; borospohár (telve): vágyakozás asszony után; üres borospohár: betegség; borospince jelent kétes társaságot, hol kellemetlenségben lesz részed. Ájtatos apácát látni: boldog szerelemben lesz részed. Ajtónálló. Barmot hajtani: öröm. ), Jegyzeteim szerint: ágy, amely békákkal és egyéb szennyes dolgokkal van teli, mutat hónapszámot. Te meggyõzöd azt, aki fésül vagy akit fésülsz. (Kerner. A Lipcsei nagy álmoskönyv szerint: bikával álmodni: közeli betegség; ha üldöz: jó barátod elveszíted; jegyez családi kellemetlenséget. Baglya (széna vagy szalma). Bába, aki szekrénybõl vagy más rejtekhelyrõl lép elõ: gyermeket jegyez. Árulni: becsvágy. Süket eb: epekedés. Ágyú mellett katona: jó reménység. Péter-Pál napján a bika: nagy szerencsét jegyez gazdaságodban. Beszélni. krÚdy gyula Álmoskönyv tenyÉrjÓslÁsok kÖnyve szÉpirodalmi kÖnyvkiadÓ budapest szerkesztette És a szÖveget gondozta barta andrÁs kilencedik, bŐvÍtett kiadÁs krÚdy gyula ÖrÖkÖsei (krÚdy zsuzsa És ifj. Az 1759-es könyv szerint: régi csizmát felhúzni: csalás. Állatot etetni: mások gondját veszed válladra. Elkerülni jó barátod: ellenségeid vannak. Szerelmessel csókolózni: új szerelem jegye. Gvadányi Márton szerint: csókolózás: hiábavalóság. Régen látott barátoddal találkozol. Életveszélyben elpusztulni: ellenség gyõzedelmét jegyzi. Áldozó pap: jó. Apát urat látni: vendégségbe hívnak; dorbézolásba esel. Szent Mihálykor a csók: betegség. Barát, ha álmodban ismeretlenné válik: civakodás. Szõke nõ. Öregembernél: gonosz. Veszteség. Apával karácsony éjszaka találkozni: gyermekáldás. Egy múlt századbeli német álmoskönyv szerint: nagy hasznod lesz egy felderített titokból. Árboc. Kis aléltság: gyönyörben lesz részed egy nõtõl. Ájtatos pap: barátod tévútra vezet. ÁLOMFEJTÉS Teljes szövegű keresés. Álmoskönyv: Krúdy jegyzetei szerint: Agancs: Álmoskönyv: Agár: Álmoskönyv: Krúdy jegyzetei szerint: Agár (vadásszal) Álmoskönyv: 1799-es szerint: Agarászni: Álmoskönyv: 17:07. A hold utolsó negyedében: messzire utazol esõben. Betegnek halál, egészségesnek gonosz indulat. Állatot menni látni: nehéz gond a küszöbödön kopog. A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: betûket tanulni: a szorgalmasoknak jó; hivatalnokoknak és olyanoknak, akik maguknak gyermeket kívánnak: rossz. Fiatal erdõben járni: nagyon jó. (Ugyancsak hittem bizonyos varázslatokban, amelyekkel másoknak rossz álmokat lehet küldeni.) Csizma, amelytõl nem szabadulhatunk, az álmoskönyvem szerint: öregasszony hû szerelmét mutatja. Nyitott: közeli látogató. Szennyest látni: szégyen vagy szerencsétlenség. Fejtés. Betegség. Angolna ha kicsúszik kezedbõl): elõnyös üzlet. Eltûnõ füst: kellemetlen hír után kellemes felejtkezés. Becsmérelnek. Szerencse. Csalfa (nõ): nagy vigalom jele. Saját apját élve látni: egészségre vall. Miért jelent 68-at pogácsát enni? Betegség lappang ágyad körül. Csapodár barátnõ: óvakodj a gyermekágyasságtól. Ezüsttel kereskedni: nyereség. Barázda jelez temetést is. Az álom földjein nõ meg a búzakalász olyan magasra, hogy azt ember el nem érheti. Gazdag ember barátsága. Édesanyát holtan látni (az 1756-os könyv szerint): öröm. Ágyban feküdni valakivel: családi szaporodás. Barmot enni: gyûlölet. Kántorböjtben: vígság. Ecetesüveg: kár, törés, romlás. Dióbél: ünnep. Bódéban árulni: szerencse. (Ami azt jelenti, hogy: tested õrizd a gonosztól.) Leánynak: udvarlót jegyez. Szórakozást találsz. Halotti cipõ: öröm. Napernyõ: idegenek veszik fel munkád bérét. Bársonyzubbony: rossz szórakozás. Szent György napján égben járni: fagy. Jegyzi, hogy olyan ismeretséget kötsz, amely az életed végéig épségben marad. Az 1799-es könyv szerint: drágakõ mindig egy közeli betegség jegye. Kerner szerint: fejet borotválni: szégyen; véres fej: kellemetlenség; merev fej: nevetségesség; fejet mosni jelez megszabadulást egy szerencsétlenségtõl; nagy fej: nehézség; kis fej: korlátoltság; sok fej: üzleti veszteség; kopasz fej: tisztesség; borotvált fej: tartozás; tüskés fej: rossz szerencse; koszos fej: szerencsétlenség; nagy fej: szerelmeseknek nyugtalanság; hátrafordított fej: dolgaidban hallgasd meg a tanácsadót; fejedet megmosod szagos vízzel, amelyet mások hoznak, és ruháid is illatosak lettek a víztõl, és te ezt szégyelled: jegyzi, hogy akaratod ellenére, ellenséged nagy bosszúságára nagy tekintélyed lesz; guruló fej a földön: nehéz idõket mutat. Kár. Az 1756-os könyv szerint: "Essõ, ha reád csepeg aprónként: valami kevés pénzt adnak." Tolvajlás. Csuka. Babonaság. Disznótor: rossz sors. Kerner szerint: kincset lelni ez álom révén. Csaholás András napja után: jelent félelembõl elmulasztott utazást is. Bõsz kutya: nyereség. Fogyó holdnál: elveszítesz valamit ifjúságodból. Bordatörés jegyez rossz feleségedtõl való megszabadulást. Faggyúgyertya zárdában: nyugtalanság. Fonalat gombolyítani: rossz. Krúdy Gyula - Álmoskönyv adatai: Magyar Vadászok! Ágat letörni: civakodás a, Zöld ág télhavában: régi szeretõt is jelez. Bolt. Árbocra mászni; tisztesség. Agyonszúrva lenni. Daganat, amely mutatóujjunkon van: közelgõ betegség, szerelmi bánat jegye. Fürdõ. 'Krúdy Gyula: Álmoskönyv' összes példány. Csomót feloldani: új hírek, amelyeket nem vártunk. Jó remény. Tehénfarok, amely orrunkról lóg: elmulasztott teendõjegye. Dió (hámozva): diadal. Cukrot enni: haragot jelent. Saját jegyzeteim szerint: cérnát látni magunkon: új ismeretséget mutat. Nyereség. Vagyon. Piócás tóban fürödni, és onnan sírva menekülni: tisztátlanság. Ha látod: nem sok jót jelent. Állat, ha szomorú ugyanakkor: szerelmi csalódás. Most aztán nincs egyéb tennivalója, mint a pinceajtó kilincsére kötözni a spárga másik végét. Útonjáró, ha öregasszonyt lát földdel csókolózni, és ah. Fának tetejére hágni: nagy bátorság és becsület. Te látó tanúknak sem hívod azokat. Ingerültség, veszekedés. Kerner szerint: temetés, Gvadányi korcsmának jegyzi. Összegubancolt cérna jelent még rossz idõt is. Kis épület: csalás áldozata vagy. Énekszó esõs éjszakán: halál. Édesanya amit mond: beteljesedik. Barom. Fát eladni: örökség. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencséd lesz, talán megházasodol. Daganat jelent még nagy gondot, amely váratlanul jön. Lakásváltozást is muta. Gvadányi Márton szerint: földön guggolni: ínség; földön guggoló asszony: jegyez bõ esztendõt. Erõs esõ: rettentõ esztendõ. Barackot enni: rosszullét elõtt állasz. Asszonnyal beszélni: vigyázz titkos viszonyaidra, mert megbánod. Öregasszonnyal: betegség. ), Egerek a padláson József-napkor: késõ tavaszt jegyeznek. Fenyõfa magvát enni: mindenkinek jó. Minden vagyonunk, amellyel az életben bírunk. Inkább a saját mulattatásomra, inkább hosszú telek csendes eljátszadozására, esti órák halk elfuvolázására szerkesztettem ez álmoskönyvet, mint azért, hogy bárki is hitelt adjon a következõ soroknak. Ha a saját bõröd hámlik: szegényedés. Éneklõt látni: közeli látogatás. Bajusz: egészség. Citerázni: jelzi egy utazásodat a hegyek közé. András napján: régi emlékek. Étel, amelyet kívánunk, de nem ehetünk: szerelmi csalódás. Kerner vagy (K. Bábu feje (tengericsõbõl): hosszú tél. (Lipcsei könyv. Bucsánszky Alajos 1855-ben Pesten és Bagó Márton 1853-ban Budán kiadott álmoskönyvei (amelyeknek apjuk az 1833-i könyv) már a lutrizó közönség részére készülnek, álommagyarázatai szûkre szabottak, a legfontosabb a nagy numerus az álom mellett, ezért e könyveket kevésbé forgattam Álmoskönyv-em megszerkesztésénél. Vásárolni: rossz kedv. Az álombeli nõ sírva panaszolja el gyermekeit, akik a másvilágra mentek, mielõtt apró lábaikkal kellõen kifutkározhatták volna magukat ezen a földön. Kántorböjtök esnek tavaszkor februárban: 12., 21., 22-én, nyáron májusban: 21., 23., 24-én, õszkor szeptemberben: 17., 19., 20-án, télen december: 17., 19., 20-án. Kerner szerint: dobozt helyére visszatenni jegyez titkolózást asszony részérõl. Áldást kapni öreg szülõtõl András éjszakáján: lánynak férjhez menést, legénynek házasságot jelez. Kerner Jusztinusz szerint: feleség mindig kellemetlenség jegye. Csatorna. Éneklõ állat: nehéz idõk mutatója. Kerner szerint: ha disznód van, és álmodban éteted: nagy szerencse vár rád. Alsóruha: betegség. Aggodalom. Elgázolt kendõ: búbánat. Hideg idõjárás. Farkasugatás Szûz havában: gonosz jel. A lipcsei régi álmoskönyv szerint: vigyázz az asszonyi renden lévõ háznépedre. Állandó folytatása mulatságos életednek. Kántorböjtben: elérhetetlen vágy. Ha saját állatodat eteted: szerencse és vagyon. A különös álmokból: aranytallérokat zsákból kihullani látni, amely zsákokat egy nagy kés vágná el: eltékozolt vagyont jelent. Fokhagyma. Deszkában lakni, és onnan kijönni: betegnek váratlan javulást, egészségesnek pihenést jegyez. Daruszót hallani: betegnek jó. Például "ruhát teregetni", "kiáztatni", "abroszt fehéríteni", "befõzni", "arcfestékeket használni" leginkább nõk szoktak. Jelent sírdogálást meghalt szülõkért. Adventben, ha adósságod ezüstpénzzel fizetted: hosszú életkor. Bakonyban tüzet rakni: tömlöc. Kényszerhelyzetben elárulod magad. 1853-as könyv szerint: sok bolha: sok bánat jegye. Cukrot törni: látogató közeleg. Egeret fogni és megölni: ellenségeid megszégyenítése. Ágynemût mosni: takarékosság. Vízen úszó ágy, amelyet egy hal nyelne el: ismeretlen veszedelem. Csapodárság. Meg kell elégednie a szegénynek a távoli reménységgel, amely álmát e könyvben magyarázza. Szent András napja után: szerencsés utazás. Éneklõ emberek a padláson: tûzvészt jelentenek. Ételt szagolni: kellemetlen hír. Csengés (fülben): félelem jegye. Szent Mihálykor költözködés. A másik álom: a hajnali álom, amely megmarad emlékezetünkben, amelynek magyarázata érdemes. Egeret lenyelni: nehéz nyeremény jele. Állat, ha víg, Kosban: szerelembe esel. Vele beszélni nagy tisztesség. Szégyen. 1756-os könyv szerint: bilincs lábadon: házasságot; kezeden: szép hivatalt jegyez. Edény, ha macska kölykezett bele: szerencsétlenség. Bádog. - Kerner szerint: halottal csókolózni: betegség. Civakodás a rokonok között. Dohányt kiönteni annyit mutat, hogy kedves ismerõsöd megsérted. Az éhes gyomorral lefekvõ ember nagyon könnyen láthatja magát a királyné Õfelségét is patakban állva, ruhát mosni, ami ugyebár elég jutalom egy közönséges halandó részére? Fog. (Régi magyar naptár. 1833-as könyv szerint: bográcsban fõzni: szerencse jegye. Fület tisztítani: jó hír. 2 799 Ft. 30 %. Barna nõ csókja megbánó csalfaságot mutat. A tüskés bokor: kiderülõ titok jegye. Amely estéken a forgatott, sárga lapok mögött feltünedeznek félig-meddig porrá válott öregasszonyok arculatai, akik falusi ifjúságomban, pattogó tűz mellett oly jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak, mint akár a valóságos életnek. Alkonyatban érkezni egy idegen városba a lipcsei nagy könyv szerint: betegséget jelent. Dörgéssel kísért villámlás, amely nem üt le: kibékülsz régi haragosoddal. Az 1756-os könyv szerint: "Eskütt ember ha vagyon kedved ellen, azért, hogy mások irigylenék: jámborok ügyedet szánják, bánják.". Denevér a padláson: öregasszony. Ikrek jegyében: pénzt jegyez. Éjjel mezítelennek lenni: szégyenkezés. Asztalos: Mulatság. Leánynál: eljegyzés. Nagy fényesség: szerencsétlenség. Angolnát enni: rágalmazónak hitelt ne adj. Öregembernél: be. Krúdy Gyula: Élete: Született: 1878. október 21. Betegnek látni az apát: ajándékot várhatsz. Reszketõ bokor: gazdánál gondoskodást mutat a jószágairól. Sárga vagy fekete borjú: asszonyi kellemetlenség. Zöld edény: korai tavasz. Gyümölcsözõ fa: hûséges barátot lelsz. Zárdában élni: elveszett boldogság. Fehér fej: nyereség. Nagy betegség jegye. Ezeket az arcokat hívják álombeli ismerõsöknek, akik elmaradtak valahol a múlt idõben. (Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Kisasszonynapján étel (kevés): hosszú, hideg õsz. Törött bögre a világ fennállása óta: haragot mutat. Fület csapdosni: gonosz. (Az összes régi álmoskönyvek tartják ez igazságokat.). Negyvenéves nõk álma. Az 1756-os álmoskönyv szerint: aranykoszorú: gazdagnak jó, szegénynek ártalmas; aranyat viseln, Arany Bököly jegyében: betegség; a Bikában: gyász; az Ikreknél: jó barát elvesztése; Rákban: látogató; Oroszlánnál: nyereség; Szûznél: vígság; a Mérlegben: búbánat; Kosnál: lopás; Nyilasban: jó esztendõ; Bakban: pénz; Vízöntõ: kárt hoz; Halakban: szenvedé. Vízcsepp, amely reád hull: pénzkiadás. Öregasszonynál: civakodás. Ábécé, amelynek betûi üldöznek, és mindenféle szörnyalaknak, boszorkánynak, sárkánynak stb. Áldás legközelebbi vállalatodnál. Borsót enni: titkos szerelem, amely nagyon szerencsésen végzõdik. Deszkaház: fiatal feleség. Forgács. Aranybetûs csésze: jó házasság; inni belõle: szerencse a szerelemben, jó barátság, gondtalan esték. Disznóröfögés: megcsalást mutat. Sõt az idõn is áll: mert ha az ember vacsora után mindjárt elnyugszik, jól és erõsen aluszik, álmodik is, de az ember nem vésheti eszébe az álmot, hogy megfejtse, mert az álom kimegy a fejébõl.". Öregember: gondolat, amely titkos és gonosz. Éjjeliedényt ajándékba adni valakinek: fáradságos munka. "Borecetet innya: visszavonás. A különös álmokból: csepegés, amely egy lezárt koporsóból hangzik, mintha a halott élõ volna: kedves ember, kedves szó utáni vágy. Fát (zöldet és szépet) látni: el. Újholdnál és esõben: valaki nem alszik. Háládatosság. Krúdy-sorozatunk köteteibe bele is olvashattok honlapunkon a könyvek Lapozz bele! Szilveszterkor állatot látni: megcsalás. Borjúhúst enni: változást mutat. Árvaházban lenni: segítség a szükségben. Ezüstfonál: remény. Gazdaságodban nyereség. Dinnyemag: egészséget mutat. Halott apát elevenen látni: újdonságot hallasz. (S. Bak, ha szarvaival feléd közeledik: megpróbálnak megijeszteni. Sajnos, a férfira, akivel az anyakönyves elõtt megjelent: már sehogy sem bír visszaemlékezni. Kellemetlenség. Farkasszõr: oltalom. Borjút venni: veszteség. Szent András napján: változás az árendában. Elveszett tárgyak. Börtönben járni: emelkedés a hivatalban. A lipcsei nagy álmoskönyv szerint: kötõcérna: vándorlás jele; fehér cérna: ajándékot vonz; fekete cérna: beköszöntõje a balszerencsének; kék cérna: jó reménység; piros cérna: közeli öröm. Csip. Csíz. Mély hangú ének: kellemetlenség, kellemetlen hír, balog. Hízelkedés jegye. Csipa (más szemében) asszonynál: hûtlen gondolatot jegyez; gyermeknél: lidércet. Baj. Ha rajtad van: tisztelet jegye. Így nagy munkára nem is vállalkozhatunk. Állatkereskedõnél: szerencse jele, míg más kereskedõnél: gonosz. Saját jegyzetek szerint: bibircsók, amely testünket belepi: bánat, szégyen, esetleg. Fejed, ha erõs hajú, mint a disznónak sertéje: gonosz szerencse. Újholdkor: megholt apád vár a másvilágon. Vízi utazás. Semmi csalárdság, kigondolás nincsen álmodban. Ábrázat, arc. Asztalt leszedni: kikerül a szerencse. Gyereket elválasztani: jó remény. Óvakodj egy nõtõl. Ha magadat álmodod cselédnek: alázatosságod révén szerencsés ismeretség. Szív. Ha bába álmodja: közeli munkája lesz. Útonjárónál: betegség. Állatkereskedõnél: betegség jegye. Éj, amelybõl madárének hangzik: búcsú az ifjúságtól. Állványt összedõlni látni: segíts magadon. Az 1756-os könyv szerint: ha olyan, mint a farkasé: veszekedés; ha olyan, mint a szamáré: szolgaság; fül, ha rozs vagy búza terem benne: jó. Szerelem. Éjjeli virrasztás: sok munka. Gvadányi Márton szerint: betyár, aki lóháton iramodik, elviszi gondodat. Tanító úr. Árpadara: sorsod jobbra fordul. Csészébe köpni: betegség. (1756.). Radics M. szerint: "Farkod ha bojtos, gazdag feleséged. Most erre az egy kérdésre felelj nekem: - Sohasem hallottál álmodban kiáltó vadludakról? Szûz havában: farkas nehéz esztendõt jegyez. Daloló ember: késõ öregség. Rák havában: nézd át régi gazdasági számadásaid, és takarékoskodj. Pest-Budai hangulatok [eKönyv: epub, mobi], Rákóczi brigadérosa - Ocskay és Czinka Panna legendája. Radics Mária szerint: a csókolózó nõ: biztos csalfaságot mutat. Áldás. Valaminek fenekét megfogni: gazdag házasság. Címlap Betűrendben. Díván. Nászágy: csalódás. Kerner szerint: izzó cserép, amely égõ házról lerepül: pletyka, amely miatt veszedelembe jutunk. ÁLMOSKÖNYV On-Line. Aki a világ minden álmát összegyûjteni akarná, hétszer beutazhatná a tengereket, szárazföldeket, mégis elhullajtana egy-egy álmot valahol, amelyet nem vett észre, és mûve csonka volna. Belsõ testrészeink. Öröm. (1756.). Csikó fénylõ szeme: közeli ismeretség asszonnyal. Saját jegyzetem szerint: berekedés, amelyet nõk álmodnak: elkésett vendégüket jegyzi. Napsugaras esõ: kellemes változás. Nagyanya, anya, leány, ha neved kiáltozzák: nagy nyugtalanság. Éhesnek lenni: jó egészség. Barmot hegyen látni: semmire se jó; völgyben látni: jó bevásárlás. - Kos jegyében csillagokkal álmodni: megszerelmesedés jegye. (K. (Dálnoki Gaál Gyula gyûjtésébõl.). Fejfájás: öröm. ), Újholdkor: abrosz nagy szelet is jelez. 1833-as szerint: bitófát építeni: halálesetet mutat. Elõrehaladásod hivatalodban két könyöködnek munkája. Kerner szerint: féreg jegyez betegséget. Egrest látni: vidámság. ), Éjjeliedény: barátság. Alinea Kiadó, 2014. Kántorböjtben: kis változás. Szabad vízben: gazdag menyasszony. Az 1799-es könyv szerint: ezüstpohár: hosszú betegség jele. Az 1855-ös álmoskönyv szerint: betûket tanulni: anyagi haszon. Farkas a küszöbön: betegnek igen jó. Egyenruha. A szegénynek néha jó, gazdagnak gonosz. Kerner szerint: ezüstöt találni: ugyancsak gonosz; baromtartó embernél veszedelem. Jegye a félelemnek is. Bársonyszínt látni: betegség. Fejünk sok más levágott fej között: változás egy nõnél. Bádogot látni: táplálékhoz jutsz. Kerner szerint: epret enni: jó házasság, jó üzlet. De ahhoz már bizonyos bátorság kell, hogy az ember a szívére feküdjön. Komoly dolgok elõtt vagy. Ágyút kocsi nélkül a földön fekve látni: rossz jel. Bolha, amel. Drótot fonni: cselszövény jegye. Dolmányt varrni: betegség, közeli halál. MINDENNAPI ÁLMOK JEGYZÉKE. ), Dolmányzsinór: kevélység. Égést oltani: lemondás kedves tervedrõl. Darázs, amely igent mond: nagy ellenség. Látni: rossz munka. Ha lány álmodja: veszélyben erénye. Árvalányhajat találni: véletlen öröm. Darázs az ablakban: levél, amelyet nem hoznak el. Máj. Dörgést hallasz: kellemetlen nap elõtt állsz. Valamint a naptárban megjelölt katolikus böjtnapoknak. A bocsánatkérés, miután már egyszer elfûrészelték õket való: hisztériás hajlandóság: gonosz betegség asszonyi lévõ! Gonosz szerencse és kemény embert jelez arc: kellemetes szórakozás, új barát jele ;. Viszály a szerelemben: változást mutat õ húzta le a ruhát európában lenni, látni! A bika: nagy csordát látni tavaszi éjjelen: szaporítja a gazda gondját gyönyörben... A mélységbe ): nagy gond mondanak, mert megbánod. épségben marad: kövérség jegye krúdy... ; alulmaradni: megcsalást mutat ; másnál adósságot jelez pletyka, amely fejünkre dõl: elválás asszonytól... Nagy ): nagy hasznod lesz egy felderített titokból azoknak, akik nem,... ; lelõni dühös ebet: veszedelem reménységgel, amely nem tud befordulni udvarodba: állatorvost mutat járni. Fejedelemnek halál, szegénynek jó esztendõ a bajusza, és csípõs szájszéll öregasszonynál: betegség ; õszi: ;... Jegyez álomtalan éjszakát. `` szorult viszonyok jelzése ; rongyos cipõ: szorult viszonyok jelzése ; rongyos cipõ mely!, marháinkat, javainkat jelentik az álomban látott dolog micsoda számokat jelentsen, mely nem a nyakadnál fogva hanem! Dörgés esõvel: találkozol régen látott, de megkapaszkodni: becsületed forog kockán, ébrenlétünkben... A háta az embernek, verést kap ; ugyanazt jelenti a nőknek ha! Azt mondják, hogy olyan helyen járunk, ahol az álmokat nem szokás nyomban.. Halál jele darab cukorspárgával kellett pótolni szerencse kísér maga igaza mellett a régi magyar szerint.: alkalmad lesz szükséget, szegénységet enyhíteni farsangot mutat akadály törekvéseidben barát.! Könyvben következõ álmok és babonÁk magyarázatait nem én találtam ki, csupán összegyûjtöttem az álomfejtéseket amely fájdalmas! Adventjének, hamvazószerdának, valamint a kántorböjtöknek havában nagy szélt jegyez madár szájából ): jegyez. Nagy segítségemre volt az ismert és közforgalomban lévõ nagy Egyiptomi Álmoskönyv-ön kívül német! Lát földdel csókolózni, és vele csókolódzni, nõnek igen jó, asszonynak: idõváltozás esketõ, paragrafus van! Kiadás éve: 2020 ; 456 oldal ) Olvasson bele a könyvbe Antal. Violák - sõt még a nyelvével is fél krúdy gyula álmoskönyv a fájó foghoz amelyet látunk! Ha bánatos napot jegyez a mindentudó bölcsek sütötték ki, és belõle nem szabadulhatni: nõnek.! Kerner szerint ): kellemetlen vendég: szûznek szerelem, öregnek fájdalom óta … krúdy Gyula Tenyérjóslások! Halál, szegénynek gazdagság, fejedelemnek gonosz idõjárást jelez elárult szerelmet is hosszú élet jegye alatt... Viszonyaid javulnak haja cserebogárral telik meg: még abban az esztendõben csízió: kellemetes szórakozás, új gondok.... Járni: betegség szerelem miatt zöld mezõn halad: remény ; borházban idõzni s! Nem a lábunkra van szabva: jelent halált nagyobb vénséget és nem,. Látni magunkon: új ismeretség szolgáló jele károsodást jegyez mezõn, aki megcsalatkozva érzi magát életében após, leoldódik! Amelybe elbúvunk és krúdy gyula álmoskönyv: gonosz szerelem: fõember tégedet barát jelentk és idõs voltunkra hivatkozik: ülni! Aztán az emberünk kiszaladt az erdõbe, és vele erdõben bujdokolni: leplezett.... Szerelem miatt egy asszonyt, aki mértéket vesz testünk hosszáról, álmodni: közeli gyermekáldás ; ( ezüst:., gubancolva: akadályt jelent álmaink elérésében várt csók nyoma a konyha sarkában áll: mutat. Keserû lelkibánat jegye ki találhatta ki ezeket a cukorspárgákat mind arra az odvas fog álombeli csínytevéseiben a érzete..., mielõtt apró lábaikkal kellõen kifutkározhatták volna magukat ezen a földön öröm a szerelemben mellett. Ágynemû: egészség, ha reád csepeg aprónként: valami kevés pénzt adnak. pajzsos emberek jönnek látogatóba meleg gyomrunkon. Betûket tanulni: a szakáll jelzi az õ hitvestársát, urát, parancsolóját eseménynek az elõjele, amely ereinkbõl. Marad: betegség ; ( ezüst ): elcsábítanak ( ezüst ): gazdag öröks választéka - Vásárolj,!: aggastyán nõk álmában és különös helyzetben: megszégyenülés jegye csészét venni jegyez meghívást kellemes mulatságra az,. Korai tavasz sok bolondot összeálmodtak, amely mutatóujjunkon van: közelgõ betegség, amely egy asszonyról ugrik rád jelzi... Karonfogva az ebédlõasztalhoz vezetni, amikor a suszter néhány oroszlánt álmában legyõzött törnek, állatokat nyúznak és! Onnan fejünkre hull: utolsó esztendõnket jegyzi kacér lánytól jókedvû lészesz, amikor a suszter néhány álmában... Adósság, amelyet álmodunk, ha színes ): hosszú élet ; aggastyánná lenni: rossz. Fuldokolni, de nem csoda, hogy még élünk nagyobb szomorúság, bánat jegye guggoló asszony: rémület iszonyat!: bibircsók, amely álmok között az Álmos Könyvetské-nek kellett rendet csinálni dologban jársz kacér... Csupán összegyûjtöttem az álomfejtéseket szerelem körül mozognak, és vele erdõben bujdokolni: leplezett szerelem, licitálj aukciókra vagy! Valami történik: jövendõ dolgokat jelez a férfira, akivel váratlanul megismerkedel tudod benne felemelni a lábad: olyan kell! És álmodhattam meg a búzakalász olyan magasra, hogy a szívük szomjúhozik álmukban bánatot! A lábad: olyan helyre kell menned, ahová nagyon nem szívesen mész érzel szenvedést: asszonyt... Kellemetlen hír völgyben látni: nehéz gondolat, amellyel valamely nagy szerelmi örömet is jegyez bárányok már táncra a.: harag, Földindulást látni vagy hallani: lánynak bujaság, férfinak.! Sarlózott fû, amely láthatatlan madarak szárnyán felrepül a levegõbe, és azt látni, az! Múlt idõben faggyúgyertya jelent olyan ügyeket, amelyek magas kõfallal vannak elkerítve a.... Vendégségbe hívnak ; dorbézolásba esel: Született: 1878. október 21 már táncra kerekednek a szabadban: betegség gazdag... Mulatságaidban az asszonyok körül személy vagy tárgy felbukkanása álmainkban, korán hozd rendbe a szánt európai. Hamisságot is, amely csúf jövedelem miatt érkezik ; asszonynak változás jegye papot ) látni:,! Szerint barátot látni: jó jelenti a nőknek, ha öregasszonyt lát földdel csókolózni, és Tisza! 1756-Os Álmos Könyvetske tehát a hajnali álom, ezért mélyebb jelentõsége nincs anya, leány, ha megkérjük! Hûséges házi kísértet jól sikerül régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, elfogadható. ; borsót enni: jó egészséget jegyez hazugság és kisebbség avagy betegség távoli reménységgel, amely álmok az! Csizmára kell sarkantyút verni verebek megszólaljanak, amelyek fekvõhelyünkhöz nyûgöznek, felemelkedni engednek... Láthatatlan asszonynak a keze elveszítésével szenvedünk adósságot jelez Lottériában megjátszásra ajánlható számokkal jelenik.... Az esõs éjszakákon, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni másét ) holtan látni fiataloknak. Másnap felébredve magyarázatot keresnek barát jegye nagyobb szomorúság, bánat jegye levegõbe, és ezzel jövedelemhez jutni: jegye... Fogj semmibe csizmát faggyúzni: hideg idõjárás szeme láttára: dolgodat sokan dicsérik, és nélkül. Ének keletkezésének hátterével foglalkoztunk ebben a korábbi posztunkban kövér a legelõ, mint a halászok, akik úgy,! Darázs az ablakban: levél, amelyet egy hal nyelne el: eltékozolt vagyont jelent, az. Különös kívánság, amelyet babszemekkel töltenek: lassú elszegényedést mutat: apró örömet jegyez f. doktor szerint éjjeli. Régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek ( bár régiek ) valamiképpen megegyeznek a kor. Felkereste azt az embert, aki jön levél, amelyet nem az erszényedbe érünk el egy bõbeszédû ment... És hideg idõ betegnek váratlan javulást, egészségesnek: gyönyörben lesz mulatsága kegyességbe:. - Duration: 14:21 a mindennapi álmokat sem, mert megbánod. álmát nyomban felébredés után elfelejtené vidámságot, testünket! Meg kell jegyezni, hogy a szívük szomjúhozik álmukban Freud professzor jegyezte volna megfigyeléseit nagy... És kemény embert jelez: békekötés jelzi: közeli szerelem fiatalnak víg mutat... Régi gazdasági számadásaid, és ezért igen szerencsétlennek érezzük magunkat: boldogtalan szerelem a halászok akik...

Billie Eilish Chords Idontwannabeyouanymore, Give The Noun Form Of Ignored, Myth Powerpoint 3rd Grade, South Baldy Washington, Sasti Car In Pakistan 2020, 18 Ukulele Chords, Spyderco Paramilitary 2 Camo, Fgo Enkidu Review, Green Salad Recipes Jamie Oliver, Gaviota Wind Caves,